«Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες»

Διπλή Δράση Καινοτομίας του Δήμου Καλαμάτας που αφορά στη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων και Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νέες Τεχνολογίες», το 2023

Η διπλή αυτή δράση εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δράσεων του Δήμου Καλαμάτας για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και των νέων, καθώς και στις δράσεις
που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030”.

Εκτός από την ανάπτυξη και εξέταση πλήθους επιστημονικών θεμάτων, στόχο του συνεδρίου αποτελεί επίσης η επαφή των νέων με τεχνολογίες αιχμής, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση συγχρόνων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή πόλεων.