Εθελοντές

  • Τριανταφυλλάκης Γιώργος
  • Τσώνης Παναγιώτης
  • Τσώνης Νικόλαος (Α΄Λυκείου)
  • Ασημακόπουλος Γιάννης (Α΄Λυκείου)
  • Αμπεδάκη Ερικαίτη
  • Γκούζος Παναγιώτης