Την διοργάνωση των δράσεων την “αφήσαμε στα χέρια” της Οργανωτικής μας Επιτροπής

Εσύ χρειάζεται μόνο να ενημερωθείς για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Πάρε μέρος στο Φεστιβάλ και νοιώσε την χαρά της δημιουργίας!

οργανωτική επιτροπη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

father masteas
Πάτερ Σωτήριος Μαστέας

Επίτιμο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο πάτερ Σωτήριος Μαστέας είναι ιερέας & καθηγητής Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία ως Αναλυτής / Προγραμματιστής και Contractor με ειδικότητα στις Βάσεις Δεδομένων. Συμμετέχει στην ίδρυση ομάδας ρομποτικής στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την χώρα μας ως μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Ορίζεται από την WRO Hellas υπεύθυνος της κατηγορίας WRO Football και συντελεί στην αλλαγή του θέματος της Ολυμπιάδας Ρομποτικής στην Ινδία το 2016 από Γιόγκα σε Ανακύκλωση. Τέλος συντελεί στην δημιουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας  με τμήματα Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Ο πάτερ Σωτήριος Μαστέας είναι ιερέας & καθηγητής Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία ως Αναλυτής / Προγραμματιστής και Contractor με ειδικότητα στις Βάσεις Δεδομένων. Συμμετέχει στην ίδρυση ομάδας ρομποτικής στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την χώρα μας ως μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Ορίζεται από την WRO Hellas υπεύθυνος της κατηγορίας WRO Football και συντελεί στην αλλαγή του θέματος της Ολυμπιάδας Ρομποτικής στην Ινδία το 2016 από Γιόγκα σε Ανακύκλωση. Τέλος συντελεί στην δημιουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας  με τμήματα Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Κώστας Βασιλάκης

O Κώστας Βασιλάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα” και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. Έχει λάβει το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 230 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά έργα Foresight, Cyber-Trust και Crosscult, καθώς και τα εθνικά έργα TripMentor, Rehabotics, ENIRISST, ENIRISST+ και PaloAnalytics. Είναι κριτής σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά και έχει μετάσχει σε επιτροπές προγράμματος πολλών συνεδρίων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα συστάσεων, την αρχιτεκτονική συστημάτων, την τεχνολογία λογισμικού και την πολιτισμική πληροφορική.

Κώστας Βασιλάκης

O Κώστας Βασιλάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα” και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. Έχει λάβει το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 230 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά έργα Foresight, Cyber-Trust και Crosscult, καθώς και τα εθνικά έργα TripMentor, Rehabotics, ENIRISST, ENIRISST+ και PaloAnalytics. Είναι κριτής σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά και έχει μετάσχει σε επιτροπές προγράμματος πολλών συνεδρίων. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα συστάσεων, την αρχιτεκτονική συστημάτων, την τεχνολογία λογισμικού και την πολιτισμική πληροφορική.

Φώτης Ασημακόπουλος

Ο Φώτης Ασημακόπουλος είναι κάτοχος  πτυχίου Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην “Επιστήμη Υπολογιστών”, από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κατεύθυνση στα Ευφυή Συστήματα Αστικού Ιστού (Smart Cities) καθώς και συστημάτων Ευφυούς Γεωργίας. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Καλαμάτας σε θέματα Ψηφιακής και Τεχνολογικής Αναβάθμισης του Δήμου Καλαμάτας. Επίσης διαθέτει εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής ομάδας του 1ου Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων ως Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Υλοποίησής του, καθώς και του Διαστημικού Μαθητικού Προγράμματος Καλαμάτας.

Βασίλειος Διονυσόπουλος

Ο Βασίλειος Διονυσόπουλος είναι προϊστάμενος του τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, MSc στο  «Επεξεργασία Πληροφορίας και Νευρωνικά Δίκτυα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Βασιλικό Κολλέγιο του Λονδίνου) και υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πάτερ Σωτήριος Μαστέας

Ο πάτερ Σωτήριος Μαστέας είναι ιερέας & καθηγητής Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία ως Αναλυτής / Προγραμματιστής και Contractor με ειδικότητα στις Βάσεις Δεδομένων. Συμμετέχει στην ίδρυση ομάδας ρομποτικής στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την χώρα μας ως μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Ορίζεται από την WRO Hellas υπεύθυνος της κατηγορίας WRO Football και συντελεί στην αλλαγή του θέματος της Ολυμπιάδας Ρομποτικής στην Ινδία το 2016 από Γιόγκα σε Ανακύκλωση. Τέλος συντελεί στην δημιουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας  με τμήματα Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Παναγιώτης Πετρόπουλος

Ο Παναγιώτης Πετρόπουλος είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φιλολογίας,  Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Υπηρετεί στην εκπαίδευση από το 1996 και για τέσσερα χρόνια (2015-2019) υπηρέτησε ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Με την ιδιότητα αυτή υποστήριξε τους περιφερειακούς διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη ρομποτική και συνέβαλλε στην ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού Καλαμάτας και του Κέντρου Ρομποτικής και Προγραμματισμού Ναυπλίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει διδάξει μαθήματα πληροφορικής σε Λύκεια, Γυμνάσια, ΙΕΚ, και ΤΕΙ Καλαμάτας και σήμερα είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας.