1ο Φεστιβάλ Ρομποτικής Δήμου Καλαμάτας (2022)

2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής Δήμου Καλαμάτας (2023)