Αρχική

Περίληψη Παρουσίασης

elektronic playmobile

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Διδάσκων Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ
Συντονιστής Προγράμματος ΕΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ του Παραρτήματος Λιβαδειάς

Κυριακή 17/04/2022, ώρα 17:00 (Διαδικτυακά)

ΘΕΜΑ:

Physical Computing και Ρομποτική

Physical Computing θεωρείται το μέσo σύνδεσης ανάμεσα στους υπολογιστές και τον φυσικό κόσμο (Martinez & Stager, 2013) συνδυάζοντας τα ψηφιακά αντικείμενα με πραγματικές καταστάσεις υλοποιώντας μια διεπαφή ανάμεσα στον φυσικό κόσμο και τον ψηφιακό κόσμο του Η/Υ (Schulz &Pinkwart, 2015). Ειδικότερα το physical computing αφορά τη συλλογή δεδομένων μέσω της αξιοποίησης αισθητήρων, ηλεκτρομηχανικών συσκευών και μικροελεγκτών, για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από ένα μικρουπλογιστικό σύστημα. Από τα παραπάνω γίνετε αντιληπτό ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ρομποτικής Τεχνολογίας αποτελεί το Physical Computing. Επίσης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (π.χ. Schulz & Pinkwart, 2015) το Physical Computing θεωρείται ως μια κατάλληλη στρατηγική-προσέγγιση για την ένταξη/ολοκλήρωση της επιστήμης των υπολογιστών στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων μέσω τεχνουργημάτων. Βάση των παραπάνω, σκοπός της εισήγησης είναι η κατανόηση μέσω παραδειγμάτων της έννοιας τους Physical Computing, της υποστήριξης του ως πυλώνα στο πλαίσιο της Ρομποτικής Τεχνολογίας και της διαφοροποίησης του από το πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού.

Βίντεο Παρουσίασης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της παρουσίασης πατώντας ΕΔΩ

Φωτογραφικό υλικό παρουσίασης