Αρχική

1o Φεστιβάλ Ρομποτικής
& Ευφυών Συστημάτων
Καλαμάτας

1o Φεστιβάλ Ρομποτικής
& Ευφυών Συστημάτων
Καλαμάτας

1o Φεστιβάλ Ρομποτικής
& Ευφυών Συστημάτων
Καλαμάτας

Φορείς Συμμετέχοντες στην Οργανωτική Επιτροπή

SILLOGOS

Υποστηρικτές