Αρχική

Πολιτική απορρήτου ιστοσελίδας https://robotics.kalamata.gr

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε  από τον Δήμο Καλαμάτας  για την ενημέρωση και επικοινωνία με το κοινό και εθελοντές  στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του ετήσιου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει στην ενημέρωσή σας σχετικά με  την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της  ιστοσελίδας https://robotics.kalamata.gr και συγκεκριμένα το είδος και την πηγή των προσωπικών δεδομένων την νόμιμη βάση επεξεργασίας, την διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες,  τον χρόνο διατήρησης, τα μέτρα προστασίας και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ποιος είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας https://robotics.kalamata.gr της οποίας είναι ο διαχειριστής. Λεωφόρος Αθηνών 99 Καλαμάτα ΤΚ 24134, τηλέφωνο 2721360700.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας είναι Λεωφόρος Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24134, ηλεκτρονική Διεύθυνση dpo@kalamata.gr, τηλέφωνο 2721360697.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε  και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Στην φόρμα εγγραφής των συμμετεχόντων Όνομα Ομάδας, Όνομα εκπροσώπου, Τηλέφωνο επικοινωνίας εκπροσώπου, Email και Φωτογραφία της ομάδας.
  • Στην φόρμα εγγραφής Εθελοντών Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Email.

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και γιατί τα διατηρούμε 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  • Προκειμένου να δηλώσετε την συμμετοχή σας ως συμμετέχοντας στις δράσεις που θα αναπτύξει ο Δήμος Καλαμάτας κατά την διοργάνωση και υλοποίηση του ετήσιου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων.
  • Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα και τις δράσεις που θα αναπτύξει ο Δήμος Καλαμάτας κατά την διοργάνωση και υλοποίηση του ετήσιου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων.
  • Προκειμένου κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας να παράσχετε εθελοντικό έργο αναλόγως των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων σας και της σχετικής διαθεσιμότητάς σας, στις δράσεις που θα αναπτύξει ο Δήμος Καλαμάτας κατά την διοργάνωση και υλοποίηση του ετήσιου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους. Η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται αποκλειστικά τον Δήμο Καλαμάτας δια των ειδικώς για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων μας.

Ποια η νόμιμη βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), και τον Ν 4624/2019 η νόμιμη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία των πληροφοριών σας είναι η Συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα ανάκλησης της Συγκατάθεσης

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας  ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό επικοινωνώντας με robotics@kalamata.gr.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται με ασφάλεια έχοντας λάβει προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας  προβαίνουμε σε διακοπή της επεξεργασίας και σε  ασφαλή διαγραφή των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία στην οποία έχουμε προβεί έως την γνωστοποίηση της ανάκλησης σε εμάς εξακολουθεί να είναι νόμιμη.

Διαφορετικά διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας τους.

Μετά την λήξη του σκοπού επεξεργασίας ενδέχεται να τα διατηρήσουμε  ανωνυμοποιημένα  δεδομένα για σκοπούς  αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για  στατιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαιώματα που περιλαμβάνουν:

 Δικαίωμα  πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά στοιχεία που θεωρείτε ανακριβή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δικαίωμα  για περιορισμό της επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία – Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας δώσατε σε έναν άλλο οργανισμό ή σε εσάς, υπό ορισμένες συνθήκες.

Δεν απαιτείται να πληρώσετε καμία επιβάρυνση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Εάν υποβάλετε ένα αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων σας επικοινωνήστε μαζί μας στο robotics@kalamata.gr, τηλ. 2721360700, Αθηνών 99 Καλαμάτα ΤΚ 24134.

Πώς να διαμαρτυρηθείτε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επιθυμείτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες ή θεωρείτε ότι υφίσταται παραβίαση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Καλαμάτας  στην ηλεκτρονική Διεύθυνση dpo@kalamata.gr, Λεωφόρος Αθηνών 99 Καλαμάτα ΤΚ 24134, τηλέφωνο 2721360697.

Δικαίωμα Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που εκτιμάτε  ότι  θίγεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας εξαιτίας της επεξεργασίας από το Δήμο Καλαμάτας και δεν έχετε ικανοποιηθεί από την επικοινωνία  σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας,  έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, email: complaints@dpa.gr  και ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/